Vă comunicăm că arhiva de personal a societății Fibrexnylon S.A. a fost preluată de către societatea Evander S.R.L.

Pentru eliberarea adeverințelor necesare la Casa de pensii vă adresați exclusiv societății Evander S.R.L. care are următoarele date de contact:

S.C. Evander S.R.L.

Str. Muncitorului, nr.34, Suceava, cod postal 720084

Adresa e-mail: sc.evander.srl@gmail.com

Nr. telefon:  0748.063.888

Documente necesare eliberări adeverințe

Cerere tip, completată și semnată, pe care o puteți descărca în format pdf de aici