Pentru utilizarea acestui website este necesar să citiți cele ce urmează. Vizitarea în continuare a paginilor acestui website presupune ca sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare ale website-ului fibrexnylon.ro.

Website-ul www.fibrexnylon.ro este proprietatea exclusivă a S.C. FibrexNylon S.A., cu sediul social în Săvinești, str. Gheorghe Caranfil nr. 7, cod poștal 617410, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J27/25/1991 și CUI RO2614597, capital social 15.580.401,75 lei, telefon 0233 205.000, fax 0233 205.000 și e-mail info.fibrexnylon@radicigroup.com, denumită în continuare “FibrexNylon”.

Acest website este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația aplicabilă sau care se află deja în relații contractuale cu FibrexNylon. Website-ul și serviciile oferite prin intermediul acestuia nu sunt destinate minorilor. Dacă descoperim ca am colectat neintenționat date cu caracter personal de la un minor vom elimina cu promptitudine datele respective din înregistrările noastre, cu excepția cazului în care avem vreun temei juridic care ne permite stocarea respectivelor date. Dacă considerați că copilul dvs. utilizează acest website vă rugăm să ne contactați la info.fibrexnylon@radicigroup.com. După cum va fi cazul, ne rezervăm dreptul de a solicita oricând dovezi privind acordul părinților pentru a permite prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la minori. FibrexNylon își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezenții termeni și condiții, conținutul, forma de prezentare și/sau structura website-ului în orice moment, modificările făcute fiind considerate a fi acceptate de către dumneavoastră dacă veți continua să folosiți website-ului după afișarea politicii pe website, după notificarea în prealabil, în mod vizibil, cu privire la faptul ca prezenta politică a fost actualizată.

Dumneavoastră și FibrexNylon sunteți contractori independenți și nicio agenție, parteneriat, relație angajat – angajator nu este urmărită și nu se va crea prin utilizarea acestui website.

Accesul la website

În timpul utilizării website-ului și a serviciilor sale, dvs, în calitate de utilizator, vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a website-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc., vă angajați să nu modificați, copiați, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, creați produse derivate sau să vindeți orice fel de informații sau servicii obținute prin intermediul website-ului, vă angajați să suportați orice costuri adiționale legate de utilizarea website-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice și de servicii internet sau pierderi financiare rezultate prin folosirea neautorizată a contului utilizat pentru tranzacții sau achiziții prin acest website.

Datele de înregistrare

Înscrierea ca utilizator pe acest website necesită completarea de către dumneavoastră a unui formular de înscriere în care vor fi trecute câteva date personale obligatorii. Aceste date vor fi în mod obligatoriu actuale, clare și complete și vor fi actualizate, ori de cate ori este cazul. FibrexNylon își rezervă dreptul de a restricționa accesul pe website sau la anumite secțiuni ale website-ului în cazul în care informațiile furnizate de un utilizator se dovedesc a fi false, incomplete, neclare sau neactualizate.

Informațiile privind identificarea unei persoane ca utilizator (nume, prenume, adresa, adresa de email, telefon etc.) precum și mesajele private sunt confidențiale și vor fi dezvăluite doar compartimentelor sau persoanelor către care se adresează în conformitate cu prevederile politicii de protecție a datelor personale. Înregistrarea prin cont și parola implică anumite reguli. Cuvintele alese trebuie să se înscrie în limitele legii și moralității și să vă asigure securitatea contului. Contul fiecărui utilizator este personalizat și totodată securizat prin user și parola. El poate fi anulat de ambele părți fără o notificare prealabilă (din partea utilizatorului, oricând și din orice motiv, iar din partea FibrexNylon, în cazul în care termenii și condițiile nu sunt respectate).

Este interzisă transmiterea, închirierea sau vânzarea datelor de accesare a contului (user și parola) către alte persoane. În cazul în care un utilizator ajunge la concluzia că, din diverse motive, datele de accesare a contului nu mai sunt sigure, este necesar sa le schimbe. Utilizatorul este singurul responsabil pentru securitatea contului său precum și pentru orice activitate desfășurată pe website de către alte persoane care au avut acces la contul său.

Odată cu înregistrarea și deschiderea unui cont, deveniți utilizator și se consideră ca ați citit și ați fost de acord cu termenii și condițiile specificate.

Datele cu caracter personal

Pe website-ul fibrexnylon.ro, utilizatorul răspunde de veridicitatea datelor introduse în timpul creării contului, precum și în procesul de plasare a comenzii pe website. FibrexNylon nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Datele cu caracter personal ale utilizatorului vor putea fi folosite de către FibrexNylon numai în scopul declarat al acestui website, incluzând și nelimitându-se la confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoții, etc. Pentru mai multe detalii, va rugăm să consultați secțiunea politica de confidențialitate și protecție a datelor personale precum și politica cookies, disponibile pe website.

Comunicări electronice

Prin accesarea website-ului fibrexnylon.ro, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mail-uri adresate societății FibrexNylon se realizează în mod electronic, considerându-se astfel ca utilizatorul consimte primirea notificărilor de la fibrexnylon.ro în modalitate electronică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe website legate de plasarea comenzii sale.

Dreptul de autor (copyright)

Întregul conținut al website-ului fibrexnylon.ro, incluzând texte, imagini, reprezentări grafice, programe, elemente de grafica web, scripturi și orice alte date, este proprietatea FibrexNylon, și/sau a partenerilor săi, și/sau a furnizorilor săi, și este protejat conform legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală. Combinarea acestora (design-ul website-ului) este proprietatea exclusivă a societății FibrexNylon și este protejată de legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală.

Este interzisă copierea, distribuția, transmiterea, publicarea, reproducerea, crearea unui document derivat din orice informație sau serviciu, obținute de pe sau prin intermediul website-ului. Folosirea fără acordul scris al FibrexNylon a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Toate programele folosite pe acest website sunt proprietatea FibrexNylon sau a furnizorilor săi de programe și sunt protejate de legea drepturilor de autor.

Este interzisă transmiterea de informații la care aveți acces prin intermediul website-ului fibrexnylon.ro, către persoane sau departamente de la firme concurente.

Mărci

FibrexNylon garantează utilizatorului acces limitat pe acest website și nu ii conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial sau integral website-ul, de a reproduce parțial sau integral website-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata website-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății FibrexNylon, fără acordul scris al acesteia. Nu se consideră modificare parțială a website-ului scrierea și editarea recenziilor corespunzătoare produselor listate în website.

Transmiterea de informații

Cei care accesează/vizitează website-ul pot face comentarii și orice alte comunicări, să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cat conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul website-ului fibrexnylon.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează website-ul fibrexnylon.ro va fi considerată o tentativă de fraudare a website-ului fibrexnylon.ro și va duce la demararea procesului penal împotriva acelei sau acelor persoane care a/au încercat acest fapt. Nu se consideră modificare a conținutului site-ului scrierea și editarea recenziilor corespunzătoare produselor listate în website.

Legea aplicabilă. Litigii

Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea serviciilor / produselor) website-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna prezenții termeni și condiții, precum și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și societatea FibrexNylon sau partenerii săi. În cazul unor eventuale conflicte între FibrexNylon și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile romane în vigoare.